top of page

品牌发布会

​天猫小黑盒 2020中国新品消费盛典

天猫小黑盒.png

Adidas by Stella McCartney 2018秋冬发布会

adidas by Stella McCartney 2018秋冬发布会
adidas by Stella McCartney 2018秋冬发布会

DAZZLE 2017春夏发布会

DAZZLE 2017春夏发布会
DAZZLE 2017春夏发布会
DAZZLE 2017春夏发布会

泰康保险集团「幸福有约」品牌发布会 2018

1208泰康幸福有约.jpg
图层 3.png
2018 泰康保险集团「幸福有约」.jpeg

​众安开放日 2018

2018 众安开放日
2018 众安开放日
2018 众安开放日

黑瞳科技「智能反欺诈的全球突破」科技成果发布会 2018

黑瞳科技.png

Oral-B iBrush 玫瑰金发布活动 2017

Oral-B8.png
Oral-B6.png
  • top
bottom of page